Ostrzeżenia Pogodowe

Niedziela - 21.07.2019

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka

Porządek posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka

w dniu 15.05.2019 r. o godz. 15.30


 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do protokołu z posiedzenia komisji z dnia 13.03.2019 r. i 24.04.2019 r.

3. Uzupełnienie rozpatrzenia pisma z dnia 03 kwietnia 2019 r. złożonego przez radną Jolantę Kisielewską dotyczącego wątpliwości co do zasad organizowania konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

4. Kontrola dotacji dla przedszkola publicznego w Reptowie za 2018 r. – analiza dokumentacji.

5. Kontrola wydatków na promocję Gminy Kobylanka za 2018 r. – analiza dokumentacji.

6. Zbadanie procedury postępowania administracyjnego dotyczącego rozłożenia na raty zaległego podatku i opłaty prolongacyjnej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jakub Malinowski

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31