Ostrzeżenia Pogodowe

Niedziela - 21.07.2019

Konkurs na mikrodotacje Program Społecznik 2019 - 2021

Nowa kwota wsparcia! Mikrodotacje do 4 tys. zł.


FILAR I - MIKRODOTACJE - WSPARCIE REALIZACJI INICJATYW ODDOLNYCH

1. Kontynuuje się podział województwa zachodniopomorskiego na 5 subregionów, w których będzie można składać wnioski na mikrodotacje, tj.:
1) Miasto Szczecin, powiat policki;
2) Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski;
3) powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki;
4) Miasto Koszalin, powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki;
5) powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki.
2. Przewiduje się dofinansowanie min. 100 przedsięwzięć w każdym z ww. subregionów.
3. Nabór wniosków na mikrodotacje prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków,
w ramach którego ogłoszone zostaną nabory wniosków na każdy z subregionów osobno.
4. Wysokość środków przeznaczona na realizację Konkursu na Mikrodotacje wynosi 2 000 000 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
5. W ramach Programu realizatorom projektów udzielane będą mikrodotacje w wysokości do 4 000,00 złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych) na realizację zadań własnych samorządu, sfer pożytku publicznego wynikających z art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Wnioski złożone na mikrodotacje będą poddawane ocenie przez, powołaną w drodze uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Komisję Oceniającą Wnioski, działającą w każdym subregionie odrębnie, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji udział wezmą m.in.:
1) przedstawiciele Operatora;
2) przedstawiciele Województwa;
3) przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

W załączeniu dokumentacja konkursowa.
Zapraszamy do lektury.

Załączniki

regulamin-konkursu-na-mikrodotacje-programu-spolecznik-na-lata-2019-2021-1.pdf

461.39 KB

zalacznik-nr-1a-do-regulaminu-konkursu-na-mikrodotacje-potwierdzenie-zlozenia-oferty.pdf

141.88 KB

zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-udzielenie-mikrodotacji.pdf

223.8 KB

zalacznik-nr-2-wzor-karty-oceny-formalnej-wniosku-o-udzielenie-mikrodotacji.pdf

206.16 KB

zalacznik-nr-3-wzor-karty-oceny-merytorycznej-wniosku-o-udzielenie-mikrodotacji.pdf

136.5 KB

zalacznik-nr-4-wzor-minimalnego-zakresu-umowy-na-udzielenie-mikrodotacji.pdf

217.61 KB

zalacznik-nr-5-wzor-sprawozdania-rzeczowo-finansowego1.pdf

160.11 KB

zalacznik-nr-5-wzor-sprawozdania-rzeczowo-finansowego.pdf

160.11 KB

zalacznik-nr-6-do-regulaminu-konkursu-na-mikrodotacje.pdf

174.42 KB

zalacznik-nr-7-minimalny-zakres-ankiety-ewaluacyjnej-2.pdf

177.93 KB

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31