Ostrzeżenia Pogodowe

Wtorek - 17.09.2019

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KOBYLANKA ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kobylanka przedstawia Radzie Gminy Kobylanka Raport o stanie Gminy Kobylanka za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kobylanka za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Kobylanka.


Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”


Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kobylanka odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. w godzinach 7.15-15.15 /pn. wt. czw., pt./ w godzinach 9.00-17.00 /śr./ Urzędu Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 - POI /parter/.


Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.kobylanka.pl, bip.kobylanka.pl a także w POI Gminy Kobylanka.


Pliki do pobrania:

Zgłoszenie uczestnictwa w debacie 

Raport o stanie gminy Kobylanka za 2018 r.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30